آرشیو دسته بندی

دسته‌بندی نشده

معتکف

یک جرعه عطش در نفس باد بریزید
تا بر سر افطار تو! دریا بگذارم

۲۳ بهمن ۱۳۹۷