آرشیو دسته بندی

متن برنامه ای

تا شهید هست….

متن یک مستند تلویزیونی به استواری شهیدان اهل سنت که در دفاع از حریم ایران حماسه سراییدند     به نام او …. ماجرای این دو نامه برای من خیلی عجیب است. نامه اول نامه من است به یک شهید در آستانه سفر به…

۲۶ آذر ۱۳۹۵