احتمال سبز

۴ فروردین ۱۳۸۶ / شعر

وقتی رسید موسم آن احتمال سبز
شکرانه می شویم که… یا ذالجلال سبز…

از شاخه های سبز مجاور خبر رسید
آسوده اند مردم ازاین اتصال سبز

بعد از چهار فصل خزان …فصل بی کسی
حالا رسیده لحظه تحویل سال سبز

آیینه ها کجاست؟ که پروانه های عشق
افروختند در تب یک اشتعال سبز

اینجا میان جنگلی از شاخه مانده ایم
در حسرت دمیدن یک سیب کال سبز

در این شب سیاه… شب تیرگی محض
روشن شده است کوچه ما با هلال سبز

این عطر کیست ؟ اینکه مرا مست می کند
پیچیده در تلاطم طوفان و شال سبز

مجنون شدند مردم شهرم تمامشان
در حسرت دمیدن آن خد و خال سبز

باید برای مثل تو گنجشک شد ولی…
افسوس نیست شوق پریدن …دو بال سبز

آنجاست  .. آن طرف … چه غریبانه می رود
آن تکسوار سرخ …وآن اسبِ یال سبز…

مطالب مرتبط

دیدگاهی ثبت نشده است.

درج دیدگاه