همسفران اربعین ۹۷

۱۱ آبان ۱۳۹۷ / به روایت دوربین


میثم رمضانعلی


حامد هادیان


رضا ایزدی


عمار البزازاز بحرین


سید راننده ما بود


حمید عابدی

حمید عابدی و محمد اخلاقی 


احمد مامیثه از دوستان عراقی


محمد اخلاقی


حسین نخلی


حیدر مامیثه دوست عراقی


علی رجبی


خانم ها کشتکاران، چخماقی و هوشمندی

مطالب مرتبط

دیدگاهی ثبت نشده است.

درج دیدگاه