آرشیو برچسب

بهار

ما گم شده ایم …

جماعت سلام! بهار که از راه می رسد ، بوی تازگی همه جا را می گیرد . همه احساس می کنند شکوفه های نورس در قلبهایشان جوانه زده زده است . وقتی ریه ها از هوا  پر می شود با تمام وجود تراکم اکسیژن…

۱۰ فروردین ۱۳۸۶