آرشیو برچسب

تربت حسین

تربت حسين جغرافياي دلدادگي

آنگاه كه به كربلا نزديك مي شويم ، هُرم عطش طف جانها را كباب مي كند. اگر در سطحي نگري هاي مدام باقي مانده باشيم از حسين عليه السلام درك درستي در نخواهيم يافت. پنجره رو به حسين عليه السلام بصيرت مي دهد .…

۱۰ بهمن ۱۳۸۵