آرشیو برچسب

حج

رهیافتی به زیبایی شناسی حج

زیبایی شناسی زیبایی شناسی از مباحث بنیادین و اساسی است که پیدایش آن به افلاطون و پیش از او برمی گردد و تا امروز نیز با آرای متفکران و صاحب نظران معاصر غربی و اسلامی به حیات خود ادامه می دهد. هنر دینی نیز…

۲۳ دی ۱۳۹۵

حاجیانی که در مبارزه با طاغوت احرام می پوشند

یادداشتی برای آل طاغوت فارغ از تمام مسایل سیاسی که این روزها در جهان اسلام می گذرد آنچه باعث تامل جدی در جامعه مسلمانان جهان است شکل برخوردهای اجتماعی گروه ها و دسته های مختلف مسلمانان با رخدادهای گوناگون است. دراین بین، تامل در…

۱۲ خرداد ۱۳۹۵