آرشیو برچسب

حضرت زینب

داغداری

مثل بنفشه ها همه داغداری ات / گل کرده اند در نفحات بهاری ات / پوشانده ای همیشه براندام نازکت / گلبرگ های تیره ای از سوگواری ات…

۳ اسفند ۱۳۸۵

بنفشه

دلم را خانه غم کن دوبیتی مرا مثل محرم کن دوبیتی برای رفع این دلتشنگی ها کمی گریه فراهم کن دوبیتی زمین و آسمان سرده دوبیتی نفس هایم پر درده دوبیتی دلم در خیمه های غم گرفته به دنبال تو می گرده دوبیتی تو…

۲ اسفند ۱۳۸۵