آرشیو برچسب

حضرت علی اکبر

تیغ و خنجر

عقربه از زمان جلوتر بود باز انگار وقت دیگر بود مثل این روزها نمی مانست به گمانم که عالم ذر بود آسمان …خشک و تشنه می خندید زیر مژگان خاک ها تر بود کسی اینجا شکسته تر می شد رد یک زخم روی آن…

۲۷ دی ۱۳۸۵