آرشیو برچسب

دفاع مقدس

تا شهید هست….

متن یک مستند تلویزیونی به استواری شهیدان اهل سنت که در دفاع از حریم ایران حماسه سراییدند     به نام او …. ماجرای این دو نامه برای من خیلی عجیب است. نامه اول نامه من است به یک شهید در آستانه سفر به…

۲۶ آذر ۱۳۹۵

شهیدان راه عشق

بسم لله ای خدای شهیدان راه عشق بسم لله ای فدای شهیدان راه عشق یا نور… یا اله …و یا سابغ النعم یا عشق …یا حضور …ویا سُکر صبحدم یک ذره از حرارت آتشفشان بده یک قطره از حلاوت لبهات… جان بده یک باده…

۲۷ دی ۱۳۸۵