آرشیو برچسب

دوبیتی

بنفشه

دلم را خانه غم کن دوبیتی مرا مثل محرم کن دوبیتی برای رفع این دلتشنگی ها کمی گریه فراهم کن دوبیتی زمین و آسمان سرده دوبیتی نفس هایم پر درده دوبیتی دلم در خیمه های غم گرفته به دنبال تو می گرده دوبیتی تو…

۲ اسفند ۱۳۸۵

غریبی

از آن روزی که گل بر سینه اش دوخت نگاهم را هزاران بار افروخت چه می شد ای خدایا ! مادر من چو ابراهیم در آتش نمی سوخت من زار و نزار و خسته …ای وای خون بر دل من نشسته… ای وای آرام…

۳۰ بهمن ۱۳۸۵