آرشیو برچسب

زیارت

داغداری

مثل بنفشه ها همه داغداری ات / گل کرده اند در نفحات بهاری ات / پوشانده ای همیشه براندام نازکت / گلبرگ های تیره ای از سوگواری ات…

۳ اسفند ۱۳۸۵