آرشیو برچسب

سیدالشهدا

عطر سیب از نگاه تو بارید

سوره فجر را بغل کرده است
آیه در آیه هل آتی دارد
جام‌های بهشت در دستش
مرد این قصه تا تو را دارد....

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

تو را خدای مدینه به قلب‌ها بخشید

شبیه قطره باران که جان به ما بخشید
تو را خدای مدینه به قلب‌ها بخشید
 و روز در تپش آفتاب پنجم بود
که دست لطف خداوند ماه را بخشید

۲۰ فروردین ۱۳۹۸

خون می‌دهد به‌پای شرف تا سپاه ما

ناقابل است هدیه ما یا حسین جان
این‌یک دل است هدیه ما یا حسین جان
با تو به سمت نور کشیده است راه ما
خون می‌دهد به‌پای شرف تا سپاه ما

۲۰ فروردین ۱۳۹۸