آرشیو برچسب

شیعه

یمن ؛ کربلاست

دلخسته ایم عطر اویس قرن کجاست؟
یوسف ندیده ایم بگو پیراهن کجاست؟
سر روی دست آمده... اما بدن کجاست؟
کربلا کجاست؟ زمین یمن کجاست؟
 هر روز کربلاست در این خاک روسیاه
این روضه می برد دل ما را به قتلگاه

۲۱ آبان ۱۳۹۷