آرشیو برچسب

عطش زار

این خانه جدید

جماعت سلام! مدت زیادی است که می‌خواهم همه نوشته‌هایم را یکجا متمرکز کنم. کارم از وبلاگ و کانال گذشته. باید برای خودم یک سایت دست‌وپا کنم. شکل‌های مختلف را دیدم. آخرش به این رسیدم که این‌گونه محیطی برای من جذاب خواهد بود. امیدوارم برای…

۳ بهمن ۱۳۹۵