آرشیو برچسب

فاطمیه

مخزن‌العشق

کربلا داغ‌ها مکرر شد
آمدم کربلا شهید شدم
روی نیزه بلند می‌گویم
پیش داغ تو روسپید شدم

۳۰ دی ۱۳۹۷

آتش

کنار سوختن هیزم است در آتش
شبیه شعله وجودش گم است در آتش
چنان زبانه گرفته است شعله تا افلاک
گمان کنم که هزار انجم است در آتش

۳۰ دی ۱۳۹۷

بانو…

بر تارک زمین و زمان حک شد جغرافیای وسعت تو بانو...
در نقشه رد پای تو پیدا نیست گم‌ گشته است تربت تو بانو...
تو در سکوت شهر شکستی باز ... این شهر ناپدیدتر از هرروز
انگار روح مرگ در آن جاری است ...این شهر بی تلاوت…

۳۰ دی ۱۳۹۷

کربلا انتهای کوچه توست

مثل هرروز ، روز خانه ما 
با قنوت تو می‌شود آغاز 
بعد آغوش می‌گشایی و ما 
به هوای بهشت در پرواز 
  …

۱۱ بهمن ۱۳۹۶