آرشیو برچسب

نجف

پیمانه انگور ضریح

حرم از عطر قنوت تو معطر شده بود
همه‌ی صحن پر از لاله پرپر شده بود
چند گلدسته در این بحر شناور شده بود
چشم‌ها در پی کوی تو کبوتر شده بود
تا به امداد نگاه تو دم از او بزند
آفتاب آمد تا دست به هو…

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

دف می زند

دف می زند کسی دددف دف ددف ددف در پیچش است حضرت خورشید آنطرف این رقص کیست ؟ این که دلم را ربوده است این اوج… این تلاطم سرشار از شعف آهسته تر بزن که در این ازدحام سبز از آسمان به سمت زمین…

۳ اسفند ۱۳۸۵